<> <> <><><><><>
Hacked By PhamChien


[ ! ]group Cyber Fillnet[ ! ]

[ ! ]hãy bảo vệ thế giới[ ! ]
[ ! ] Hãy bảo vệ thế giới !!! [ ! ]
Instagram: @cyber_77k
Gz : Chào công dân thế giới , Chúng tôi Là AnonFillnet , hôm nay chúng tôi có một thông điệp gửi tới các công sưởng nhà máy , nếu các bạn không dừng ngay công sưởng chúng tôi sẽ đánh sập toàn bộ các website hay dữ liệu , và công ty các bạn sẽ bị phá sản đừng quên chúng tôi , hãy chờ đấy amp; Phạm chiến & Fillnet & & & Thế giới đang dần dần chết !!! [ ! ]

© Copyright 2022 | By MR : PHẠM_CHIẾN